Na nasledujúcom linku sa nachádza vzorová výročná / polročná správa.
Použitie vzorových formulárov je na dobrovoľnej báze.

https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dokumenty-na-stiahnutie/trh-cennych-papierov/emitenti-cennych-papierov/

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej/polročnej finančnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú/polročnú finančnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej/polročnej finančnej správy. Ročná/polročná finančná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34/§ 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej/polročnej finančnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34/§ 35 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.